Пътеката на Дивата коза

Всеки, който е избрал да поеме по тази пътека ще се озове в дома на балканската дива коза и при добро време и повече късмет, може да я зърне.

Пътеката показва една малка част от най-ценното ни национално богатство – съхранената дива природа! 
Пътеката, посветена на дивата коза, започва от с. Баня, продължава в посока селата Горно и Долно Драглище. Пешеходната й част започва от местността „Бялата пръст” над с. Добърско от 1 070 м.н.в. и стига до 2 025 м.н.в. до безлесната зона в планината. Следва маршрут към хижа „Македония”, като преминава край хижа „Добърско” (1 750 м.н.в.). По цялото трасе има разположени 9 табели и обособени 5 места за отдих. Трудността на пътеката е малка до средна. Времетраенето е общо 3,30 часа.

Подходяща е за деца, младежи, хора от всички възрасти и с различна физическа подготовка. Маршрутът позволява да изберете преход с точната за Вас продължителност, да си позволите кратки или по-дълги почивки и да успеете да се върнете в рамките на деня.

Всеки от вас, които е решил да остане повече време в планината може да пренощува в някоя от хижите и така да удължи своята разходка в алпийската част на гората.

List with onlain bookmakersGBETTING