Кременски езера

Кременските езера - сините мъниста от огърлицата на Пирин

Кременските езера са група от пет езера в Северен Пирин. Езерата са част от територията на Национален парк „Пирин". Разположени са стъпаловидно в Кременския циркус на надморска височина 2 304 – 2356 метра. Имат ледников произход като водата през лятото е с температура 12.5 -14,5° С. Кременските езера се оттичат едно в друго и така водите им се вливат в река Ретиже.

Долното Кременско езеро е най-голямото. Намира се източно от връх Острец (Сиврия). Има продълговата форма. Площта му е 98 дка, дълго е 500 метра, а ширината му достига 275 м. Езерото е с продълговата форма и със своите 27 метра е третото по дълбочина в Пирин след Поповото и Тевното езеро. По големина в Пирин заема почетното второ място.
На югозапад от него е Горното Кременско езеро с площ 66 дка (дължина 335метра и ширина 270 метра). На дълбочина достига до 13.6 метра.
Южно от връх Острец е най-високото Кременско езеро с площ 10 дка. Дължината му е 120 м, а ширина – 110 м. Двете езера, разположени най-ниско не са проучени.

До езерата се стига най-лесно от долината на река Ретиже (един от основните притоци на река Места) и от връх Джано. От Ретиже се тръгва при сливането на Кременския поток с реката, на около 2100 м надморска височина. Оттам нагоре водят две пътеки. Едната, по-пряката, върви стръмно покрай десния бряг на Кременския поток и излиза на платистата заравненост при двете най-долни Кременски езера, на 2200 м надморска височина. Другата - по-дълга и полегата - тръгва отново от сливането на Кременския поток с река Ретиже, но поема първоначално на изток, а после западно по десния долинен склон на реката.
През платото пътеката лъкатуши през гъстите клекове между двете езера и излиза при мощния моренен вал под Долното Кременско езеро. Оттам покрай оттока на Долното езеро следва стръмно качване по морените до самото Долно езеро (2300 м нм.в). Същата пътека продължава покрай западните брегове на трите най-високи езера, навлизайки дълбоко в южната част на Кременския циркус. В основата на рида Хлопки, под Джано, пътеката преминава в стръмни серпентини по морените и излиза западно на билото на рида Джангалица, непосредствено до Джано на около 2650 м нм.в.
До езерата се стига от хижа „Безбог", а най-добра гледка към тях се разкрива от връх Орловец ( 2 685 метра).

List with onlain bookmakersGBETTING