Проект: „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център - Разлог“

Проект: „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център - Разлог“

 

Административен договор: BG06RDNP001-19.502-0002-C01

Анекс: BG06RDNP001-19.502-0002-C02

 

Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Дестинация Разлог"

 

Главна цел:

1. Подобряване на условията в ТИЦ - Разлог и превръщане му в атрактивно място за туриста/посетителя, от където може да получи нужната му туристическа информация за пълноценна почивка на територията на МИГ - Разлог.

2. Развитие на безплатна услуга за жители, гости, туристи на територията на МИГ - Разлог, свързана с предоставяне на техническа обезпеченост за удовлетворяване на информационните потребности.

3. Повишена роля на ТИЦ - Разлог за предоставяне на туристически услуги.

4. Утвърждаване на местни продукти, занаяти, културни събития, туристически обекти и др. чрез реклама и промотиране в обновения ТИЦ - Разлог.

5. Популяризиране на различни по мащаб културните събития на територията на МИГ - Разлог, чрез изработване, разпечатване и разпространение на плакати, афиши, флаери и други материали.

Туристите и гостите на града, имат възможност да планиран пълноценно своя престой, като на тяхно разположение имат компютърна и копирна техника, която да осигури информационна обезпеченост и задоволяване на информационните им потребности.

 

Обща стойност на проекта: 35 447.93 лева, от които
Европейско съфинансиране в размер на 90 %: 31 903.14 лева
Национално съфинансиране в размер на 10 %: 3 544.79 лева

 

Начална дата на проекта: 02.02.2022 г.

Крайна дата на проекта: 02.02.2025г.

 

www.eufunds.bg

Още в тази категория: « РАБОТНО ВРЕМЕ
List with onlain bookmakersGBETTING