Музейна сбирка - село Елешница

Най-старите находки открити до момента в Разложката котловина са от землището на село Елешница, което отстой на 20 км от Разлог. Там са открити жилища, култова сграда и много керамика от VI хил. пр. Хр. – това е епохата на ранния неолит – много важна в историята на човечеството епоха, когата homo sapiens за пръв път започва да култивира растения, да опитомява животни – т.е. появява се земеделието и скотовъдството, за пръв път се строят жилища, появява се рода като социална единица, т.е. човекът постепенно започва да преминава към уседнал начин на живот.
Изследователите смятат, че хората, създали това малко селище от десетина къщи и живели в него около век, са пришълци от Мала Азия, движейки се по долината на река Места. Като доказателство за това те посочват малка керамична фигурка на ягуар, каквото животно в нашите географски ширини тогава и сега липсва. Ценни за изследователите се оказват и множеството малки керамични женски фигурки, доказателство за култа към Великата богиня-майка – един от най-древните човешки култове, широко разпространен през матриархата. Мала Азия е най-ранното огнище на неолитната култура. Находката от Елешница всъщност показва пътя на разпространение на неолитната култура към Централна и Западна Европа - от Мала Азия по долините на реки като Места, Струма, Марица и Вардар.

Първата музейна сбирка в с. Елешница е създадена през 1978г. към читалището и е с профил археология. Предпоставка за създаване на музейната сбирка в с. Елешница е било откриването на неолитното селище и работата на специалисти, които разкриват ценни материали от две селища на ранен и късен неолит.
През ноември 1994г. с помощта на специалисти от Исторически музей - Благоевград е открита новата експозиция, която може да се види и днес. Представени са ценни находки от VІ - ІV хил. пр. Хр., археологически експонати от различни периоди, керамични съдове, етнография и документални материали от историята на селото.

Музеят в Елешница притежава ценна колекция от археологически предмети, оръдия на труда от камък и кост, антропоморфни и зооморфни фигурки, керамични съдове, открити по време на археологически проучвания в 1983 - 1985 г. 

Етнографските фондове на музея съдържат материали от дърво, метал, керамика, а също снимки и документи, отразяващи всички страни на народния живот от края на 19 в. Представените в експозицията занаяти са типични за поминъка на населението, домашния бит, образци от характерните за района традиционни костюми и накити.

List with onlain bookmakersGBETTING