Турска баня - село Баня

GPS координати: N 41.880128, E 23.528772

Ориенталски следи - Турска баня

„Един град е съвършен само, когато има баня в него” – казва Абу Сир, един от първите арабски историци. И наистина изграждането на бани било толкова значимо в миналото, че се препоръчвало, ако някой има простим грях да построи баня, за да му бъде опростен. Така с дарение на заможно турско семейство е построена Турската баня в с. Баня, известна като „Муртина баня”. Тя е типичен представител на османските обществени бани на Балканите, строени в периода XV-XX век. Предполага се, че е изградена през 17 век, заради характерния архитектурен план и сходен начин на изграждане със Старата българска баня.

Турската баня е изградена с два входа, защото турците имат поверие да влизат с левия крак през лявата врата преди да са изкъпани, след като вече били изкъпани, излизали през дясната. За топлото водозахранване нa турската баня се ползвала „Благата вода” с температура от 54 ºС. Минералната вода се охлаждала със студена вода директно от преминаващата до нея река. От топли чучури къпещите се със собствени саханчета и ибрици поливали телата си с чиста вода преди напускането на банята. Изкъпалите се избърсвали мокрите си тела с големи ленени пещемали, които носели от домовете си. Къпането на християни в турската баня било забранено.

По време на реставрацията през 2012 г. са разкрити останки от малка постройка, която е построена през 1907 г. за съблекалня, подът, на която е изграден с тухли от купола. След направата на пристройката банята става платена. Освен съблекалня, в пристройката имало обособена кръчма, както и щанд за бакалски стоки.

За построяването на турската баня има предание, според което в Баня живяло богатото турско семейство Муртазови. Във Венецианско-турската война през 1714-1718г.вземат участие двама братя от посочената фамилия. По техен другар, завърнал се в селото те изпратили като армаган на баща си едно гюле, което той ядосан изхвърлил на торището, мислейки си, че такъв армаган е подигравка от страна на синовете му. След войната братята се завръщат живи и здрави в Баня и на въпроса към баща им дали е получил армагана им от фронта, бащата с пренебрежение посочил торището, където се въргаляло изхвърленото от него гюле. Братята го взели, разглобили го и пред слисания поглед на баща си изсипали от него купчина жълтици и го подканили да ги прибере. Той ги прибрал, досещайки се, че по време на война те не са спечелени по честен начин, а са плячка, което е грях. Затова той предложил на синовете си да сторят добро с тези пари, като построят нова баня в селото, убеден, че по този начин ще умилостивят Аллах, за да не ги накаже. Синовете се съгласили с предложението на баща си и банята била построена с техни средства. В тяхна чест тя била наречена Муртина баня.

Турската баня се ползвала до към 50-те години на 20 век, а след реставрацията й през 2012г. всеки турист може да се потопи в автентичната атмосфера на банята, посещавайки най-богатото на минерални извори селце – Баня.

List with onlain bookmakersGBETTING