60 души от България, Полша, Естония и Румъния ще участват в международен младежки обем

От 19 до 25 август тази година в Поронин (Полша) по проект „Еко стил” 15 младежи от Разлог, Банско, Бачево, Баня и Добринище ще бъдат част от международен обмен съвместно с още 45 участници от Полша, Естония и Румъния.  Домакин и водещ партньор е фондация "Жълта овца" от Полша /Yellow Sheep Foundation/, партньор по проекта от България е Сдружение „Дестинация Разлог”.
Основното послание на проекта, финансиран по програма “Erasmus +” е да се насърчи рециклирането на дрехи и да се повиши обществената осведоменост за производството и използването им. Всеки от нас има стари дрехи в гардероба - парцаливи, с дупки или просто такива, които не използва, същевременно всеки от нас от време на време купува нови дрехи и не се замисля къде и от кого са изработени и какво се случва с тях по-късно и как се отразява това на околната среда.
Целите, които си поставя проектът е да се насърчи повторното използване на стари дрехи и вещи, като същевременно се повиши осведоменост за условията на труд на хората, произвеждащи нови дрехи и за въздействието върху околната среда.
Младежите от България, Полша, Естония и Румъниця ще се обучават как да създадат своя собствена марка и как да я популяризират, ще се запознаят с възможностите за финансиране на проекти от европейските фондове и ценностите, които ръководят Европейския съюз.
Международният младежкия обмен ще даде възможност на всички участници за нови запознанства и културен обмен, ще насърчи толерантността и солидарността, ще повиши предприемаческите умения на младежите и владеенето на английски език.

List with onlain bookmakersGBETTING